Skip To Content
7 / 7 Chat Support
in EN, NL, FR
Shopping Bag
0
  • No products in the cart.

Posts by: simo

Kunst en belettering

“Hoe kleiner marker we gaan hoe meer we de letters te trekken”. Dat is wat Heather zegt, terwijl ze snel en vol vertrouwen schrijft “neuland” met de Outliner ronde tip op het papier . Nou, in dit geval trekt.
“Natuurlijk is het veel langzamer, in vergelijking met het schrijven van de brieven, zoals met de NumberOne of de BigOne,” gaat ze verder als ze grijpt de SketchOne en trekt een aantal letters mee, ook.

Art and Lettering

“The smaller marker we go the more we have to draw the lettering”. That’s what Heather says, while she quickly and confidently writes “neuland” with the Outliner round tip onto the paper . Well, in this case draws.
“Of course it’s much slower, compared to writing the letters, such as with the NumberOne or the BigOne,” she continues as she grabs the SketchOne and draws some letters with it, too.

Facilitatie

Deze video legt de zeven manieren uit om informatie te organiseren die is vastgelegd tijdens een faciliterend evenement.

Facilitation

This video explains the seven ways of organizing information that’s been captured during a facilitation event

Scrum

Scrum is een procesmodel voor project- en productmanagement en komt voort uit agile software ontwikkeling.

Scrum

Scrum is a process model for project and product management and comes from agile software development.

Facilitatie

In dit deel zullen we gaan door de fundamentele visuele elementen te- gether. We heten u van harte welkom om in de volgende pag-es te duiken en te proberen wat u in dit hoofdstuk leest.

Facilitation

In this part, we will go through the basic visual elements to- gether. We kindly welcome you to dive into the following pag- es and try whatever you read in this chapter.

Facilitatie

. Facilitatie . Communicatiegidsen 1 In leerkaart nr. ondersteuning en leiderschap. De leerkaart is gebaseerd op de praktijkervaring van de communicatiegidsen, die de weg vrijmaken voor facilitering in het Duitstalige gebied. Met slechts een paar woorden en passende visualisaties, krijgt u te leren kennen houdingen, basisveronderstellingen en praktijken. 11 Facilitering is een breed gebied. “In

Login

Create an account

Lost your password?

We use cookies to improve your website experience. By browsing this website you agree to the use of cookies.